Обяви

  • ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА "Кариерни възможности в минното дело" повече

  • Учебните занятия за 9-ти клас, задочна форма по специалност „Добивни и строителни минни технологии“ започват на 21.10.2013 год. от 14.00 часа повече

  • „Трейс Рисорсиз“ ЕООД осигурява 4 /четири/ стипендии за студенти от община Брезник повече

  • Обява за предоставен обществен достъп до информация повече

  • Представяне на социално-икономическата оценка на проект „Брезник“ повече

  • Обява за среща за обществено обсъждане повече