Ръководство

Ваня Денева, управител на „Трейс Рисорсиз” ЕООД